Projektbemutat����

“Jó kis hely”-Legyen közösségi tér Rinyaújlakon

EFOP 1.4.3-16- 2017-00021

Projekt kezdete: 2018.02.28.
Projekt befejezése: 2022.05.22.
Kedvezményezett: Rinyaújlak Községi Önkormányzat
Szerzdött támogatás összege: 44 000 000,- Ft   A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:
A „Jó kis hely” közösségi tér feladata és célja, hogy a gyerekekre és családjaikra irányuló meglév fejlesztéseket, kezdeményezéseket, programokat összefogja, felkarolja, s elérhet módon biztosítsa a településen él 0-25 éves korosztály, és szüleik számára. A „Jó kis hely” célja, hogy a hátrányos élethelyzetbl induló 0-3 éves gyerekek számára a lehet legkorábban nyújtson segítséget, illetve lehetséget arra, hogy veleszületett jó képességei zökkenmentesen fejldjenek, fejlessze készségeiket, és elkészítse az óvodára, majd késbb az idben történ iskolakezdés lehetségére.

 A közösségi tér és a nyújtott szolgáltatások segítik a nélkülözésben él családok gyerekeinek fejldési elmaradásainak megelzését. Segítik, hogy a szülkkel, családtagokkal és más, a gyerek számára fontos személyekkel jó kapcsolat alakuljon ki, bevonják a szülket a gyerek nevelésébe, pozitív mintákat közvetítenek, aktív kapcsolatot alakítanak ki a családokkal, a település intézményeivel és a lakóközösség egészével.

A „Jó kis hely közösségi” tér olyan szolgáltatást biztosít mind a gyermekek, mind a családok számára, amely elsegíti a szociális, érzelmi fejldésüket, javítja az egészségi állapotukat, fejleszti a nyelvi, kommunikációs, tanulási képességeiket, felkészíti ket az intézményrendszerhez való alkalmazkodásra, ersíti a családot, praktikus életvezetési ismereteket nyújt és képes kialakítani az érintettekbl egy egymást támogató, megtartó közösséget.

A projekt keretében a Jó kis hely szolgáltatásait ingyenesen, mindenki számára, mindennem megkülönböztetés nélkül nyújtja, ezen belül elsdleges célcsoportja a 0-25 év alatti gyermekek és fiatalok, valamint szüleik. További célcsoport a helyi és tágabb közösség, melyben a gyermekek és fiatalok s nyugdíjasok élnek, a program területén mköd, a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezeti, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, továbbá a helyi közösségek vezeti és tagjai alkotják.

Szakemberek jelenléte a Jó kis helyen:
Pszichológus, Védn, Fejlesztpedagógus, Gyógyterapeuta, Óvodapedagóus, Tanár, Családsegít

 

Programjainkból néhány:

  • Baba-mama klub
  • Karolgató
  • Kézmves foglalkozások
  • Adóságkezelés
  • Ügyintézés…­*

*Az aktuális programjaink és szolgáltatásaink idpontjai a  Jó kis hely hirdet tábláján olvashatóak

 


www.rinyaujlak.hu